Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera wymagane prawem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez STRIVE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławu (50-062), Pl. Solny 14/3 (dalej STRIVE)

I. Wstęp i stosowane przez nas pojęcia

W trosce o przejrzystość niniejszej polityki prywatności, unikaliśmy stosowania skomplikowanego języka prawnego tam, gdzie to było do zrealizowania. Zatem, gdy zwracamy się do Ciebie słowem „Ty”, odnosimy się do osoby, której dane są przetwarzane, bądź do użytkownika naszych usług.

II. Administrator danych i dane kontaktowe

Jak wspomniano powyżej, administratorem Twoich danych osobowych jest STRIVE.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:

STRIVE Sp. z o.o.

pl. Solny 14/3

50-062 Wrocław

e-mail: kontakt@strive.pl

III. Podstawy prawne i cele dla poszczególnych operacji przetwarzania

Podstawy prawne dla każdej operacji przetwarzania mogą być różne, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych. Dlatego są one wyszczególnione w odpowiednich sekcjach. Poniżej w formie tabeli przedstawiamy w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Operacje przetwarzaniaPodstawy prawneCel przetwarzaniaOkres retencji
Przedstawiciele i osoby powiązane z naszymi klientami lub dostawcamiart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez STRIVEUmożliwienie świadczenia Klientom profesjonalnych usług; Zamawianie i otrzymywanie usług od Dostawców; Zarządzanie relacjami z Klientami i Dostawcami; Dochodzenie roszczeń w szczególności poprzez dokumentowanie wykonanych usług.Do czasu zakończenia współpracy z STRIVE oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa tak długo, jak Ty lub my możemy dochodzić wzajemnych roszczeń.
Klienci, Dostawcy i Podwykonawcy będący osobami fizycznymiart. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowyNawiązanie współpracy z Klientem, Dostawcą lub Podwykonawcą; Zamawianie i odbieranie usług od Dostawców i Podwykonawców.Do czasu zakończenia współpracy ze STRIVE oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa oraz tak długo, jak Ty lub my możemy dochodzić wzajemnych roszczeń.
 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na STRIVE, wynikającego z: ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychWypełnianie zobowiązań podatkowych STRIVE. 
 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez STRIVEUmożliwienie świadczenia Klientom profesjonalnych usług; Zamawianie i odbieranie usług od Dostawców; Zarządzanie relacjami z Klientami i Dostawcami; Dochodzenie roszczeń w szczególności poprzez dokumentowanie wykonanych usług. 
Kandydaci do pracyart. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgodaWpis do bazy kandydatów STRIVE.Do czasu wycofania zgody.
Strona internetowaart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez STRIVEMonitorowanie i egzekwowanie przestrzegania naszych warunków korzystania z naszej strony internetowej; Agregowanie danych do analiz i ulepszeń witryn; Dostarczanie informacji o działalności, usługach i wydarzeniach STRIVE oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować, np. odpowiadanie na Twoje zapytania.Do czasu usunięcia plików cookies zgodnie z informacją w sekcji Cookies; W przypadku zapytań biznesowych – 3 lata od czasu ostatniej korespondencji.
Komunikacja marketingowaart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez STRIVEMarketing bezpośredni produktów i usług świadczonych przez STRIVE;

Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności newsletterów;

Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego (telefon);

Informacje handlowe będą przesyłane wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od STRIVE, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Marketing bezpośredni za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego (telefon) prowadzony będzie wyłącznie w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na tę formę marketingu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych lub cofnięcia zgody na wykorzystywanie urządzenia telekomunikacyjnego w celach marketingowych lub do czasu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

IV. Czy musisz podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe – w zakresie celów przetwarzania realizowanych w ramach obowiązku prawnego. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz.

V. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem:

 • Zaufanych partnerów i/lub dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu STRIVE. Dostawcy usług mogą obejmować dostawców usług IT, w tym zarządzania, hostingu i zarządzania witryną internetową, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych danych, usług bezpieczeństwa i przechowywania w zakresie, w jakim odnosi się to do czynności przetwarzania;
 • Organom rządowym lub regulacyjnym, sądom i organom ścigania lub agencjom zgodnie z wymaganiami i/lub zgodnie z obowiązującym prawem lub regulacjami.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – państwa trzecie, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (dotyczy państw, których dotyczy decyzja) lub art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

VI. Jakie są Twoje prawa?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Obejmują one:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w przypadkach przewidzianych w RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@strive.pl

VII. Pliki cookies.

 • Witryna https://strive.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. STRIVE Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.
 • Cookies stosowane przez STRIVE Sp. z o.o. mogą służyć następującym celom:
  • optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika, poprawie wydajności i optymalizacji działania Strony.
 • Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.
 • W wyniku wykorzystywania Cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika. Cookies używane przez STRIVE Sp. z o.o. są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływa na komputer Użytkownika.