O projekcie

Ze względu na konieczność zmian w organizacji Klient zlecił nam przeprowadzenie rekrutacji ukrytej na stanowisko Dyrektora całego Działu IT, mającego docelowo zarządzać zespołem zarówno deweloperów jak i całego obszaru związanego z infrastrukturą.
BranżaIT
Czas trwania7 tygodni
KlientJeden z wiodących dostawców rozwiązań zaawansowanych systemów klasy ERP na rynku polskim.

Profil działalności klienta: Polska firma IT zatrudniająca ponad 100 pracowników, która w swoim portfolio ma przede wszystkim obsługę topowych marek na rynku europejskim. Głównym obszarem jej działania jest wdrażanie i customizowanie zaawansowanych rozwiązań klasy ERP.

Wyzwanie

Rynek IT w ostatnich latach osiągnął bardzo dużą dynamikę wzrostu zarówno w obszarze technologicznym jak i finansowym. W obliczu ryzyka dla stabilności firmy, Zarząd postanowił dokonać zmiany, uruchamiając rekrutację ukrytą, aby uniknąć dodatkowego zamieszania i utrzymać spokój w zespołach. Dotychczasowy Dyrektor IT intensywnie korzystał z pracowników outsourcingowych do prowadzenia projektów, co w krótkim okresie przyniosło korzyści, ale długofalowo generowało duże straty finansowe. Ze względu na niechęć zmian w działaniach w rezultacie firmy doświadczały konfliktów wewnątrz zespołów i z innymi managerami. 

  • Niewielu Kandydatów wśród firm o podobnym profilu i lokalizacji, którzy mogliby spełnić określone wymagania i oczekiwania gdyż było to stanowisko na wysokim szczeblu zarządzania.
  • Nastawienie na szybkie rezultaty ze strony Klienta aby zmiana nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie.
  • Konieczność zachowania wysokiego poziomu dyskrecji w trakcie procesu rekrutacyjnego, aby uniknąć negatywnych skutków dla firmy.

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Bardzo dogłębna analiza obecnej sytuacji w firmie, powodów zmian, występujących problemów do rozwiązania i stojących dalszych wyzwań przed nowym Dyrektorem. Poznanie planów strategicznych firmy, mających duży wpływ na dobór odpowiedniego Kandydata. 

2. Search:

Ze względu na bardzo poufny charakter procesu zdecydowaliśmy się na wykorzystanie sieci networkingowej i kontakt z konkretnymi osobami, które mogłyby potencjalnie być zainteresowane rozpoczęciem rozmów. Nie były to osoby aktywnie poszukujące nowych wyzwań dlatego bardzo ważne było umiejętne przedstawienie oferty, z zachowaniem w pierwszej fazie poufności marki Klienta. Finalnie wytypowanych zostało 4 kandydatów wpisujących się w wymagany profil.

3. Rezultat:

W wyniku pierwszych rozmów i szczegółowego assessmentu po naszej stronie zarówno kompetencji twardych jak i miękkich, Klient w ciągu 3 tygodni mógł rozpocząć pierwsze spotkania rekrutacyjne z wyselekcjonowanymi i rekomendowanymi Kandydatami.

4. Finalizacja rozmów:

Klient dobrze ocenił przedstawionych Kandydatów jednak nie wszyscy w pełni wpisywali się w jego oczekiwania. W początkowej fazie Klient nastawił się na wybór osoby, która będzie bardzo relacyjna
a jednocześnie mocno asertywna i z konkurencji. Po rozmowach z kandydatami, zmienił pierwotne założenia, decydując się na zaproszenie dwóch różnych i skrajnych osób do końcowych spotkań. Ostatecznie obu Kandydatom złożono propozycje pracy, tworząc dla nich równoległe stanowiska podlegające bezpośrednio pod Prezesa Spółki.

Jeden z Kandydatów został odpowiedzialny za relacje z klientami w obszarze projektów i rozwój wewnętrznego działu deweloperskiego. Drugi objął stanowisko z zakresu IT, zarządzając infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, helpdeskiem oraz nowymi wdrożeniami technologicznymi.

Początkowo jeden z Kandydatów nie do końca był chętny i gotowy na takie rozwiązanie i podział obowiązków jednak po kolejnych kilkudniowych rozmowach z zarządem, negocjacjach i ustaleniu dalszych możliwości rozwoju przyjął propozycję. 

5. Alternatywne rozwiązania:

W przypadku nie podjęcia przez Klienta decyzji o wyborze żadnego z przedstawionych Kandydatów,
z racji tego że byliśmy po szczegółowym zmapowaniu rynku w następnej kolejności zaproponowane zostałyby inne kierunki doświadczenia kandydatów, niekoniecznie z sektora firm o podobnym profilu a zbliżonym tj. jak software house’y.

6. Rezultat:

Łącznie po procesie trwającym 7 tygodni od momentu zlecenia Klient zatrudnił dwie bardzo doświadczone osoby i na nowo zbudował swoje struktury w obszarze IT. 

Wynik

Pomimo dość trudnej sytuacji w firmie, hermetycznym środowisku w którym mogliśmy się poruszać zachowując przy tym pełnię dyskrecji dla naszego Klienta udało się nie tylko zatrudnić dwóch bardzo kompetentnych Kandydatów ale i ułożyć procesy i obszary wewnątrz organizacji na nowo. Dzięki naszej znajomości rynku, wykorzystaniu relacji ale i zdobytych doświadczeń przy wielu innych projektach rekrutacyjnych, dzieląc się pewną wiedzą z naszym Klientem z zakresu dobrych praktyk na rynku udało się nawiązać bardzo partnerską relację i zaufanie.