O projekcie

Projekt zakładał znalezienie osoby do rozwoju w kierunku projektowania i usprawnień procesów logistycznych. Mając świadomość, iż w Polsce nie ma obecnie studiów dających rozszerzoną wiedzę w tym zakresie, należało znaleźć odpowiednich kandydatów, którzy posiadali już doświadczenie w procesach z obszaru logistyki kontraktowej, ale byli otwarci na dalsze poszerzanie swoich kompetencji. Stanowisko wymagało wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych i nastawienia na rozwiązywanie problemów. Potrzeba zapełnienia wakatu na to stanowisko stała się nagląca ze względu na czas wzmożonej aktywności w branży.
BranżaTSL
Czas trwania3 tygodnie
KlientOperator logistyki kontraktowej, prowadzący projekt kompleksowej obsługi logistycznej dla fabryki jednego z największych producentów w branży automotive.

Profil Działalności: Lider zintegrowanej logistyki, działający globalnie w wielu sektorach przemysłu (m.in. automotive, fashion, pharma, industrial & energy).

Wyzwanie

W miarę rozwoju fabryki, konieczne było utworzenie nowego stanowiska, odpowiedzialnego za projektowanie i usprawnianie procesów logistycznych. Dawało to ograniczone informacje o planowanym zakresie obowiązków ze względu na kształtujące się potrzeby wobec stanowiska. Istotne było znalezienie osoby, która w krótkim czasie przyswoi ogrom potrzebnej wiedzy i będzie otwarta na stałe poszerzanie swoich kompetencji w wymagającej branży.

  • Ograniczenia lokalizacyjne – daleka odległość zakładu od najbliższego dużego miasta, koncentracja na kandydatach z mniejszych miejscowości dostępnych do pracy wyłącznie w formie stacjonarnej.
  • Duża ilość konkurencyjnych firm z zakresu logistyki kontraktowej w pobliżu, oferujących wyższe budżety na wynagrodzenia przy podobnym poziomie stanowiska.
  • Konieczność znalezienia osoby silnie nastawionej na rozwój i naukę, a jednocześnie posiadającej bazę doświadczenia w zakresie procesów w logistyce kontraktowej.

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Wspólna analiza potrzeb Klienta wobec nowo tworzącego się stanowiska, poznanie realiów pracy i perspektywy wyzwań, z którymi mierzyć się będzie osoba obejmująca omawianą rolę. Zdefiniowanie potrzebnych kompetencji, kluczowych dla realizacji celów.

2. Search:

Przegląd pobliskich konkurencyjnych firm pod kątem struktur i poszukiwania osób o pokrewnych stanowiskach, które mogłyby posiadać potrzebne kompetencje. Nastawienie na osoby z krótszym stażem (od 2 do 5 lat), dla których perspektywa rozwoju będzie najistotniejszym czynnikiem determinującym chęć zmiany. Skupienie na kandydatach wywodzących się w początkach kariery zawodowej ze stanowisk magazynowych, aby posiadali świadomość potrzeb od strony pracowników wykonujących bezpośrednio prace magazynowe.

3. Wynik poszukiwań:

Po 1,5-tygodniowych, bardzo intensywnych działaniach, przedstawienie dwóch obiecujących kandydatów, pasujących do określonego przez Klienta profil

4. Finalizacja rozmów:

Obaj przedstawieni kandydaci zostali zaproszeni do dalszych etapów procesu, ze względu na ich bardzo dobre dopasowanie. W obecnym czasie niestety Klient nie miał możliwości zapewnienia dużego wsparcia ze strony Działu HR w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych, więc zostałam poproszona o dołączenie do pierwszych etapów u Klienta wspólnie z Kierownikiem Działu (potencjalnym przełożonym) w formie online. Pozwoliło to na szersze spojrzenie na kandydata i zbadanie jego kompetencji twardych ze strony Kierownika Działu oraz moje wsparcie w zakresie sprawdzenia miękkich kompetencji kandydata i zbudowanie dzięki temu pełnego obrazu danej osoby.
Po rozmowach online zadecydowano o potrzebie przeprowadzenia kolejnego etapu, tym razem w formie stacjonarnej, przy obecności potencjalnych przełożonych oraz wewnętrznego pracownika Działu HR. W przypadku jednego kandydata była to potrzeba upewnienia się, że będzie osobą pasującą do zespołu, również pod kątem osobowościowym. Ze względu na to, iż drugi kandydat również wypadł w pierwszym etapie bardzo obiecująco i okazało się, że posiada również kompetencje potrzebne do koordynowania pracy zespołu, zaproponowano rozmowę w drugim etapie na stanowisko Lidera Zmiany.

5. Rezultat:

Zaledwie po trwających 1,5 tygodnia poszukiwaniach, Klient otrzymał 2 świetnie dopasowane kandydatury, z których po kolejnych etapach był w stanie wybrać osobę na zlecone stanowisko oraz jednocześnie zapełnić potrzebę przy innym stanowisku liderskim, dzięki wysokim kompetencjom kandydata.

Wynik

Pomimo trudności lokalizacyjnych, niewielkiego budżetu przeznaczonego na wynagrodzenie na oferowanym stanowisku, tworzącej się i określającej dopiero roli, udało się w bardzo krótkim czasie przedstawić na tyle ciekawe kandydatury, iż zapadła decyzja o zatrudnieniu obu biorących udział w rozmowach osób, przy znalezieniu bardziej odpowiedniego stanowiska dla kandydata mającego kompetencje liderskie. Obie z przedstawionych osób przyjęły oferty i rozpoczęły pracę już w kolejnym miesiącu. Czas na poszukiwania, przeprowadzania kolejnych etapów rozmów i składania kandydatom ofert wyniósł łącznie ok. 3 tygodni. Tak skuteczna realizacja odbyła się dzięki odpowiedniemu zrozumieniu potrzeb Klienta i profilu poszukiwanego kandydata, jak również bardzo sprawnie podjętym działaniom i niezwłocznym kontaktowaniu osób z odpowiednim doświadczeniem.