O projekcie

Projekt był podzielony na dwa etapy. W trakcie pierwszego próbowaliśmy pozyskać lokalnych kandydatów posiadających niezbędne doświadczenie. W sytuacji, w której nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów zaproponowaliśmy klientowi alternatywne rozwiązanie.
Branżaprodukcyjna
Czas trwania7 tygodni
KlientMiędzynarodowa spółka produkcyjna, zatrudniająca ponad 500 pracowników. Firma skupia swoją działalność na produkcji materiałów z segmentu home decor.

Profil Działalności: Produkcja

Wyzwanie

Klient od dłuższego czasu poszukiwał odpowiedniej osoby na stanowisko Głównej Księgowej, która mogłaby dołączyć do zespołu. Chociaż wcześniejsze próby zatrudnienia dwukrotnie już kończyły się nawiązaniem współpracy, to jednak kandydatki rezygnowały po kilku miesiącach. Były to osoby dojeżdżające codziennie do pracy.

  • Lokalizacja, siedziba klienta znajduje się ponad 80 km od dużych aglomeracji miejskich
  • Model współpracy zakładający brak możliwości wykonywania nawet częściowo pracy zdalnej
  • Ograniczone możliwości budżetowe w zakresie potencjalnej oferty dla kandydata
  • Brak gotowości ze strony klienta w zakresie zweryfikowania swoich oczekiwań tak aby rozważyć osobę o mniejszym doświadczeniu, ale dużym potencjale do rozwoju

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Rozmowa z klientem i zbadanie jego potrzeb. Wspólne przeanalizowanie możliwych scenariuszy działania.

2. Search:

Zbudowanie bazy firm produkcyjnych w rejonie siedziby naszego klienta przy założeniu zawężenia odległości potencjalnego dojazdu do nie większej niż 30 km. Dodatkowo szczegółowe zweryfikowanie wcześniej prowadzonych projektów z tego rejonu oraz sprawdzenie posiadanej bazie kandydatów spełniających kryteria.

3. Rezultat:

Po trzech tygodniach udało się zaangażować w rozmowy dwie kandydatki, które odpowiadały najlepiej przedstawionym wymaganiom.

4. Finalizacja rozmów:

Kandydatki zostały zaproszone do kolejnego etapu rozmów ale okazało się, że jedna z nich finalnie nie mogła zaakceptować oferty z powodu modelu pracy całkowicie stacjonarnej a druga pomimo bardzo dobrych kwalifikacji i odpowiedniego doświadczenia nie była w stanie na tę chwilę przełamać bariery językowej i prowadzić konwersacji w języku angielskim. Przez ostatnie kilka lat nie używała języka i musiałaby go odświeżyć. Finalnie okazało się, że żadna z przedstawionych kandydatek nie została zatrudniona.

5. Alternatywne rozwiązania:

W związku z tym, iż lokalny rynek został już sprawdzony i nie było perspektyw na pozyskanie kolejnych kandydatów rozpoczęliśmy rozmowy na temat możliwych rozwiązań. Zaproponowaliśmy, aby mimo wszystko rozszerzyć poszukiwania odpowiednich kandydatów o najbliższe duże miasta i rozważyć możliwość otwarcia dodatkowego biura w jednym z nich. Mogło to dać potencjalnym kandydatom możliwość przynajmniej częściowej pracy zdalnej.

6. Rezultat:

Po dwóch tygodniach udało się pozyskać trzy osoby, które spełniały całkowicie oczekiwania klienta odnośnie doświadczenia. Wszyscy kandydaci spotkali się na rozmowie z klientem, dwóch z nich zostało zaproszonych na rozmowy finałowe. Po ostatnim etapie została wyłoniona osoba, która otrzymała ofertę. Ze względu na brak konieczności codziennych dojazdów do siedziby klienta zaproponowane wynagrodzenie okazało się być dla kandydatki akceptowalne.

Wynik

Pomimo problemów związanych z usytuowaniem firmy byliśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które pozwoliło w krótkim czasie na pozyskanie doświadczonej i kompetentnej osoby do zespołu. Konieczne było wypracowanie bardziej elastycznego podejścia i swojego rodzaju kompromisu pomiędzy oczekiwaniami klienta a tym, na jakich warunkach kandydaci byli gotowi dołączyć do organizacji. Klient zgodził się na zaproponowane rozwiązanie i rekrutacja została zakończona sukcesem.