O projekcie

Projekt wymagał zmapowania europejskiego rynku przemysłowego celem znalezienia EMEA Product Line Managera z doświadczeniem i wiedzą z zakresu węży hydraulicznych.
BranżaProdukcja
Czas trwania12 tygodni
Klient Amerykański lider z branży automotive i przemysłowej rozwijający produkty między innymi takie jak pasy transmisyjne i węże hydrauliczne.

Profil Działalności: Firma z wieloletnią tradycją o zasięgu globalnym zatrudniająca ponad 15 000 osób, rozwijająca i produkująca rozwiązania przesyłu mocy i urządzeń hydrauliki siłowej.

Wyzwanie

Stanowisko pracy było zaplanowane w Luksemburgu – głównej europejskiej siedzibie firmy. Rola wymagała od kandydata dużego doświadczenia w przemyśle, jednak Luksemburg nie słynie z firm z tego typu branży, co wymagało rozszerzenia poszukiwań na całą Europę i ewentualnej relokacji odpowiedniego kandydata. Rekrutacja po stronie klienta była prowadzona przez Global Product Line, Managerkę, która pracowała w siedzibie głównej firmy w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym jej wiedza na temat rynku europejskiego była ograniczona. 

  • Wąski profil specjalizacji wymagany od kandydatów
  • Poszukiwania na bardzo dużym obszarze geograficznym
  • Gentleman’s agreement z kilkoma innymi firmami, które miały w swoich szeregach osoby o takim profilu jednak nie mogliśmy się z nimi kontaktować.
  • Wysoki poziom stanowiska, co automatycznie oznacza mniejszą pulę kandydatów oraz kandydatów, którzy nie są zainteresowani zmianą po zbudowaniu dobrej, stabilnej pozycji w swoich organizacjach.

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Spotkanie online z klientem, przeanalizowanie opisu roli, wyróżnienie najważniejszych aspektów, które musiały być wzięte pod uwagę. Rozpoznanie aktualnej sytuacji w zespole oraz tego kogo realnie i dlaczego realnie potrzebują. Ustalenie dalszej komunikacji w projekcie, terminów, wzajemnych zobowiązań.
W tym wypadku cotygodniowe spotkania z klientem, aby relacjonować postępy,
po pierwszych dniach searchu dostarczenie wstępnych profili, swoistych papierków lakmusowych, aby dookreślić czy rozumiemy stanowisko tak samo. Bardziej szczegółowe planowanie i dookreślanie wpływa na zaoszczędzenie czasu w dalszych etapach projektu i zapewnienie, że podążamy w odpowiednim kierunku. 

2. Search:

Szeroki search na portalach społecznościowych wykorzystujący słowa kluczowe, nazwy stanowisk, firmy o podobnym profilu, przeglądanie informacji branżowych i zapoznanie się z samym produktem, aby zapewnić wysoką jakość rozmów z potencjalnymi kandydatami. 

3. Efekt:

Przedstawienie po 1 tygodniu poszukiwań wstępnych profili, po ustaleniu dodatkowych informacji i dalszych 2 tygodniach poszukiwań dostarczenie 2 bardzo doświadczonych kandydatów, po kolejnym tygodniu następnych 2. 

4. Finalizacja rozmów:

Klient dobrze ocenił doświadczenie i profil 3 z 4 przedstawionych kandydatur. Ta trójka została wytypowana do wzięcia udziału w rozmowach, najpierw zdalnych, a poźniej twarzą w twarz.

5. Alternatywne rozwiązania:

Rozważenie innej gamy produktów, w których kandydat mógłby mieć doświadczenie, zmniejszenie wymagań co do lat doświadczenia, rozważenie zatrudnienia w innej europejskiej lokalizacji firmy. 

6. Rezultat:

Łącznie klient otrzymał rekomendacje 4 kandydatów na przestrzeni 5 tygodni z różnych lokalizacji. 

Ostatecznie została złożona propozycja kandydatowi z Belgii, który zdecydował się na dojazdy.

Wynik

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu profilu i otwartej komunikacji z klientem zostały przedstawione kandydatury, które spełniły oczekiwania, pomimo wąskich wymagań. Lata doświadczenia rekrutacyjnego pozyskiwanego w agencjach, jak również w branży automotive i produkcyjnej, owocują znajomością procesów i realiów wymagań tak, aby zapewnić najlepsze rezult