O projekcie

Projekt zakładał uzupełnienie wakatu Regionalnego Dyrektora Sprzedaży z jednoczesnym poszukiwaniem 2 Przedstawicieli Handlowych, którzy przeszli do nowej firmy razem ze swoim dotychczasowym przełożonym
BranżaTSL
Czas trwania6 tygodni
KlientJeden z trzech największych międzynarodowych operatorów logistycznych w Polsce wyspecjalizowany w spedycji drogowej, morskiej, lotniczej i kolejowej.

Profil Działalności: Firma posiadająca globalny zasięg, zatrudniająca w Polsce kilka tysięcy pracowników oraz specjalizująca się w obsłudze dużych klientów z sektora FMCG oraz Automotive.

Wyzwanie

Klient stanął w obliczu jednoczesnej utraty zarówno Regionalnego Dyrektora Sprzedaży oraz 2 jego najbardziej doświadczonych handlowców. Sytuacja była o tyle złożona, że był to jego kluczowy region a na dodatek zbliżał się 4 kwartał.

  • Konieczność skupienia się na kandydatach posiadających 1 miesięczny okres wypowiedzenia lub dostępnych od zaraz
  • Potrzeba równoległego uruchomienia rekrutacji zarówno pod RDS jak i 2 Przedstawicieli Handlowych
  • Utrudnienie w postaci wchodzenia w 4 kwartał, którego dynamika powoduje zmniejszenie aktywności ze strony kandydatów
  • Ograniczeniem wpływającym na gotowość do zmiany pracy była również perspektywa utraty premii rocznej w przypadku odejścia przez kandydata z firmy przed końcem roku
  • W związku z międzynarodowych charakterem organizacji wymogiem była konieczność posiadania przez kandydatów znajomości j. angielskiego na poziomie B2

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Ustalenie z klientem priorytetów oraz przebudowanie przyjętego dotychczas przez korporację procesu rekrutacji. W przypadku rozmów z kandydatami na RDS ograniczyliśmy ilość spotkań do 2 etapów po stronie klienta. Ustaliliśmy również, że wybrana osoba po podpisaniu umowy przedwstępnej oraz złożeniu wypowiedzenia zostanie zaangażowana w rozmowy z kandydatami na stanowisko PH zarekomendowanymi przez nas w międzyczasie i zweryfikowanymi przez wewnętrzny dział HR.

2. Search:

Wykorzystanie zbudowanego networku kontaktów w celu dotarcia do osób, które aktywnie nie poszukiwały nowych wyzwań. Realnie pod uwagę mogliśmy wziąć jedynie największe firmy z branży, które posiadają regionalne struktury sprzedaży i są osadzone przynajmniej w produkcie drogowym. 

3. Efekt:

Przedstawienie po 2 tygodniowych poszukiwaniach 3 doświadczonych kandydatów wpisujących się w poszukiwany profil Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. 

4. Finalizacja rozmów:

Klient w przeciągu kolejnych 2 tygodni zweryfikował po swojej stronie przedstawionych mu kandydatów i osiągnął porozumienie z wybraną przez siebie osobą. Kiedy tylko podpisał umowę i złożył wypowiedzenie rozpoczęliśmy umawianie go z wyłonionymi przez nas i zaakceptowanymi przez wewnętrzny dział HR kandydatami na przedstawiciela handlowego. W przeciągu kolejnych 2 tygodni odbyły się spotkania z 5 kandydatami, z których 2 otrzymało i zaakceptowało przedstawioną im ofertę.

5. Rezultat:

W przeciągu 6 tygodni od rozpoczęcia przez nas poszukiwań klient wybrał kandydatów pod brakujące wakaty w regionalnych strukturach sprzedaży. 

Wynik

Pomimo prowadzenia przez nas rekrutacji w trudnym okresie oraz przy dosyć wymagających oczekiwaniach co do doświadczenia kandydatów zdołaliśmy osiągnąć oczekiwany przez klienta rezultat. Nie byłoby to z jednej strony możliwe, gdyby nie posiadana przez nas wiedza na temat rynku konkurentów naszego klienta, ale z drugiej bez pewnych ustępstw, na które on sam również się zdecydował. Wybrany RDS posiadał 2 miesięczny okres wypowiedzenia więc za onboarding wybranych 2 handlowców musiał odpowiadać drugi z trzech Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży.