O projekcie

Projekt skupiał się na dwóch etapach. W pierwszym podjęta została próba zidentyfikowania na rynku kandydatów posiadających wąskie kompetencje wpisujące się w potrzeby klienta. W drugim kroku sprawdzone zostały dla klienta alternatywne rozwiązania.
BranżaTSL
Czas trwania8 tygodni
KlientJeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, specjalizujący się w logistyce kontraktowej oraz wykorzystujący w swoich rozwiązaniach zaawansowaną automatykę i robotykę magazynową.

Profil działalności klienta: Firma posiadająca globalny zasięg, zatrudniająca kilkadziesiąt tysięcy pracowników oraz specjalizująca się w obsłudze dużych klientów z sektora e-commerce, fashion oraz FMCG.

Wyzwanie

Niemal wszyscy operatorzy zajmujący się logistyką kontraktową mają mniejsze lub większe problemy z zespołami odpowiedzialnymi za Solution Design. Klient od 9 miesięcy miał trudność w uzupełnieniu wakatu po doświadczonym inżynierze. W tym okresie zaangażował do poszukiwań innego rekrutacyjnego partnera, ale nie był on w stanie dostarczyć mu zadowalającego poziomu kandydatów. Nie było to dla nas zaskoczeniem, ponieważ jest to jedna z najbardziej wymagających rekrutacyjnie specjalizacji.

  • Bardzo ograniczony i hermetyczny rynek wyspecjalizowanych kandydatów
  • Duże zainteresowanie ze strony konkurencyjnych firm osobami o podobnych kwalifikacjach w obszarze Solution Design
  • Utrudnienie w postaci konieczności wejścia na rynek kandydatów, którzy potencjalnie już wcześniej spotkali się z tą ofertą
  • Widoczny na rynku spadek zapytań ofertowych dotyczący logistyki kontraktowej przekładający się na obawy ze strony potencjalnych kandydatów w zakresie stabilności zatrudnienia w nowym miejscu pracy

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Przeanalizowanie z klientem podjętych dotychczas działań oraz zidentyfikowanie realnie mocnych i słabych stron oferty.

2. Search:

Wykorzystanie zbudowanego networku kontaktów w celu dotarcia do osób, które aktywnie nie poszukiwały nowych wyzwań. Realnie pod uwagę mogliśmy wziąć jedynie 10 największych firm z branży, które posiadają rozwinięte struktury Solution Design.

3. Rezultat:

Przedstawienie po 2 tygodniowych poszukiwaniach 3 doświadczonych kandydatów wpisujących się w poszukiwany profil.

4. Finalizacja rozmów:

Klient bardzo dobrze ocenił doświadczenie i kompetencje wszystkich przedstawionych osób. Wybrany przez niego kandydat przyjął ofertę i złożył wypowiedzenie. Otrzymał jednak kontrofertę na poziomie 30% dotychczasowego wynagrodzenia i zdecydował się pozostać w firmie. Drugi wybrany kandydat również otrzymał kontrofertę wyrównującą mu wynagrodzenie do poziomu zaproponowanego przez naszego klienta oraz został awansowany na wyższe stanowisko. Trzeci kandydat po udziale w rozmowach uznał, że jednak chciałby się rozwijać w kierunku stanowisk stricte operacyjnych. 

5. Alternatywne rozwiązania:

Z racji na to, że byliśmy po pełnym market mappingu sytuacji kandydatów w grupie 10 największych firm z branży, musieliśmy wspólnie z klientem zdefiniować alternatywne kierunki, które byłyby dla niego akceptowalne. W tej sytuacji pod uwagę wzięliśmy mniejszych operatorów oraz rynek dostawców rozwiązań od strony firm dostarczających m.in. różnego rodzaju infrastrukturę i sprzęt magazynowy. 

6. Rezultat:

Po 2 tygodniach poszukiwań klient otrzymał od nas 4 rekomendacje. Były to osoby posiadające niezbędne doświadczenie i kompetencje, na bazie których można było przygotować program wdrożeniowy umożliwiający im docelowo osiągnięcie pełnej samodzielności. Wybrany kandydat dołączył do firmy po zakończeniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wynik

Pomimo rosnącej świadomości pracodawców z branży TSL i regularnych kontrofert otrzymywanych przez prezentowanych przez nas kandydatów w przeciągu 8 tygodni byliśmy w stanie skutecznie pomóc naszemu klientowi. Wcześniejsze 9 miesięczne poszukiwania prowadzone z inną agencją rekrutacyjną nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wynika to głównie z naszej dogłębnej znajomości rynku TSL oraz posiadania licznych kontaktów umożliwiających docieranie do kandydatów, którzy nie poszukują aktywnie nowych wyzwań.