O projekcie

Otrzymaliśmy do realizacji bardzo trudny projekt rekrutacyjny na stanowisko o poziomie seniora w obszarze Inżynierii Rozwoju Procesu w branży automotive. Projekt prowadzony był wcześniej przez samego Klienta oraz inne agencje przez ponad pół roku, niestety bez sukcesu. Przez długi czas trwania rekrutacji, potrzeba zatrudnienia osoby na to stanowisko stała się nagląca, aby zapewnić odpowiednią ciągłość procesów. Ze względu na branżę, firma miała wysokie wymagania co do wiedzy i kompetencji kandydatów, potrzebne było znalezienie osoby o dużym, ugruntowanym doświadczeniu z firmy o podobnym profilu. Rynek pasujących kandydatów został już wielokrotnie sprawdzony we wcześniejszych działaniach, co znacznie utrudniało znalezienie kandydata chętnego do podjęcia rozmów.
Branżaprodukcyjna
Czas trwania2,5 miesiąca
KlientMiędzynarodowa firma produkcyjna z branży automotive, obsługująca rynek przemysłowy, transportowy i komunikacyjny.

Globalny lider produkcyjny zatrudniający ponad 4500 pracowników w ok.  40 lokalizacjach na całym świecie, dostarczający innowacyjne, zaawansowane technologicznie rozwiązania. 

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było znalezienie odpowiadającego wysokim wymaganiom kandydata, o poziomie kompetencji, który sprostałby wyzwaniom stawianym przez firmę, jednocześnie mając bardzo ograniczone pole do poszukiwań. Wcześniejsze poszukiwania trwające kilka miesięcy i próby podejmowane przez inne agencje rekrutacyjne nie przyniosły oczekiwanego rezultatu – przedstawiono niewielu kandydatów chętnych do udziału w rekrutacji, a prezentowane osoby nie posiadały wystarczającego doświadczenia i wiedzy, aby odnaleźć się w realiach pracy w tak zaawansowanym technologicznie środowisku.

  • Wielokrotnie sprawdzony rynek kandydatów. Bardzo często znalezieni w trakcie poszukiwań kandydaci wcześniej uczestniczyli już w tym procesie. Kilkukrotny kontakt do tych samych kandydatów również wpływał negatywnie na ich postrzeganie oferty. Pozostało bardzo niewiele pola do dalszych poszukiwań.
  • Trudności lokalizacyjne – zakład mieści się w mniejszej miejscowości, w odległości ok. 40 km od dużej aglomeracji, gdzie kandydaci mają szersze perspektywy i często nie są chętni do dalszych codziennych dojazdów do pracy, mając możliwość pozostania w zatrudnieniu bliżej miejsca zamieszkania.
  • Niewielki, w porównaniu do stawek w firmach konkurencyjnych budżet przewidziany na to stanowisko. Kandydaci o wieloletnim doświadczeniu, zbliżeni kompetencyjnie do wymagań Klienta, w większości mieli oczekiwania finansowe znacznie przekraczające dostępne środki, które firma przeznacza na wynagrodzenie na tym stanowisku. Jednocześnie nie było możliwości otwarcia się na osoby o mniejszym doświadczeniu, a co za tym idzie, niższych oczekiwaniach finansowych, ze względu na wymagania branży i wysokie standardy firmy.
  • Jednoczesne działania pobliskiej firmy konkurencyjnej w rekrutacji na bardzo podobne stanowisko (dokładnie w tym samym okresie czasu), gdzie oferowano wyższą stawkę wynagrodzenia.

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Wspólna analiza dotychczasowych działań Klienta oraz współpracy z innymi agencjami. Decyzja Klienta o zakończeniu z nimi współpracy w zakresie tego projektu, aby pozostawić nam pole do działań. Dokładne zdefiniowanie kompetencji niezbędnych do pracy na tym stanowisku. Opracowanie listy firm o podobnym profilu, z których Klient widzi kandydatów jako odpowiednio doświadczonych. Dla ułatwienia pracy i zaprzestania kontaktu z kandydatami, którzy byli już przedstawiani Klientowi w procesie, zaproponowaliśmy tworzenie baz kandydatów, których widzimy jako dopasowanych i ich weryfikacja przez Klienta jeszcze przed pierwszym kontaktem. 

2. Search:

Przegląd pobliskich konkurencyjnych firm pod kątem kandydatów z pokrewnych stanowisk o ponad 5-letnim doświadczeniu w obszarze Inżynierii Procesu. Sporządzanie list kandydatów o odpowiednim doświadczeniu i przesyłanie ich do Klienta celem weryfikacji. Kontaktowanie wyłącznie nieznanych Klientowi kandydatów i prowadzenie rozmów z zainteresowanymi osobami, o oczekiwaniach finansowych mieszczących się w budżecie.

3. Rezultat:

Poszukiwania kandydatów wymagały złożonych działań ze względu na konieczność weryfikacji list proponowanych osób, przed pierwszym kontaktem z danym kandydatem. Po ok. 2 tygodniach zaowocowało to przedstawieniem pierwszego wpasowanego w profil kandydata, który został zaproszony do dalszych rozmów ze strony Klienta. Niestety ostatecznie kandydat z przyczyn prywatnych zrezygnował z dalszego udziału w procesie, więc kontynuowaliśmy poszukiwania. Po kolejnych 2 tygodniach udało się znaleźć kolejną odpowiednią osobę, chętną do podjęcia rozmów, co zaowocowało rekomendacją i również zaproszeniem kandydata na kolejny etap rekrutacji.

4. Finalizacja rozmów:

Przedstawiony w drugiej kolejności kandydat był osobą z 20-letnim doświadczeniem, opartym o pracę w jednej firmie w obszarze Inżynierii. Po 2 rozmowach z naszej strony oraz 3 etapach rekrutacji u Klienta, upewniono się, że jest odpowiednią osobą na to stanowisko i złożono mu ofertę. Decyzja nie była jednak łatwa dla kandydata po tak wielu latach i przywiązaniu do pracodawcy, więc wiązała się z wieloma dodatkowymi rozmowami zarówno z naszej strony jak i ze strony Klienta, aby przekonać go, że zmiana będzie dla niego dobrym i potrzebnym już kolejnym krokiem w karierze. Konieczne było wynegocjowanie z Klientem wydłużenia czasu dla kandydata na podjęcie decyzji oraz zaproponowanie mu korzystniejszych warunków umowy, aby czuł większe zapewnienie o stabilizacji i mniejsze ryzyko związane ze zmianą pracy. Wiązało się to z wykorzystaniem zarówno odpowiedniego podejścia do kandydata, wskazywaniem jego mocnych stron, przekonywaniem o możliwościach i perspektywach, ale także z użyciem negocjacji, które pozwoliły na zmodyfikowanie złożonej mu propozycji zatrudnienia ze strony Klienta.

5. Rezultat:

Po około 4 tygodniach poszukiwań i kolejnym miesiącu trwania rozmów udało się złożyć ofertę osobie, która spełniła oczekiwania odnośnie potrzebnych kompetencji i doświadczenia. Po wielu rozmowach w celu przekonania kandydata do oferty oraz negocjowaniu z Klientem warunków umowy, ostatecznie przyjął propozycję i po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia rozpoczął pracę na oferowanym stanowisku.

Wynik

W tak wymagającym procesie rekrutacji, przy trudnościach w wielu aspektach: finansowym, lokalizacyjnym, kompetencyjnym i polu do poszukiwań znacznie zawężonym przez wcześniejsze kilkumiesięczne działania Klienta oraz innych agencji, ostatecznie z sukcesem doprowadziliśmy do zatrudnienia bardzo dobrego kandydata. Wymagało to wykorzystania nie tylko znajomości rynku, wymagań branży, ale także wysokich umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Proces okazał się dużym sukcesem dla Klienta, ale również dla kandydata, który wychodząc ze strefy komfortu, otrzymał szansę wejścia w bardziej rozwojową rolę w firmie, która da mu poczucie, że jest bardzo istotnym członkiem zespołu, a jego praca ma ogromną wartość.