O projekcie

Od naszego nowego Klienta otrzymaliśmy pierwszy projekt do realizacji – znalezienie odpowiedniego kandydata na stanowisko Project Managera, który będzie osobą bardzo samodzielną oraz miał kompetencje zarządzania projektami i budżetami w połączeniu z fachową i aktualną wiedzą legislacyjną wraz płynnym językiem angielskim i niemieckim. Osoba ta miała współpracować blisko z zarządem spółki więc rola była dość kluczowa dla organizacji. Projekt był o tyle trudny, że uprzednio przez okres przeszło 6-ciu miesięcy Klient bez sukcesu prowadził rekrutację samodzielnie oraz przy współpracy z dwoma innymi agencjami rekrutacyjnymi.
Branżaprodukcyjna
Czas trwania4 tygodnie
KlientJedna z największych firm przemysłu maszynowego na świecie.

Profil Działalności: Firma posiadająca globalny zasięg produkcyjny i dystrybucyjny,
zatrudniająca kilkadziesiąt tysięcy pracowników na świecie. Lider w swojej branży.

Wyzwanie

Poszukiwany kandydat musiał przede wszystkim posiadać dość szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu prawnego – znajomość między innymi przepisów prawa spółek handlowych na rynkach europejskich, zasad gwarancji, rękojmi, posiadać umiejętność i doświadczenie w tworzeniu umów, procedur oraz wewnętrznych polityk. W tym wszystkim niezbędne było doświadczenie z zakresu zarządzania projektami IT, budżetami, umiejętność analizy i zbierania wymagań oraz kompletowania dokumentacji z wielu stron projektu i przekładania ich następnie na niezbędne procesy. W tym wszystkim konieczna biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

  • Wielomiesięczny proces zarówno ze strony Klienta jak i innych agencji spowodował bardzo mocne spenetrowanie rynku co ograniczało dość mocno pole do poszukiwań.
  • Budżet Klienta bardzo ściśle określony i związany z polityką płacową w firmie, nie do końca odzwierciedlający realia rynkowe.
  • Kilka osób decyzyjnych w procesie i nieskonkretyzowane oczekiwania co do finalnego kształtu stanowiska.
  • Kandydaci dotychczasowo procesowani przez Klienta mieli większe bądź mniejsze doświadczenia w różnych obszarach, co nie spełniało w pełni oczekiwań zarządu.
  • Praca w modelu hybrydowym na wskazanym rynku była niestandardowa w stosunku do innych firm w tym regionie.

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Analiza dotychczasowych działań i kandydatów którzy byli już w procesie. Weryfikacja i omówienie powodów  odrzuceń wraz z dogłębną rozmową z Klientem i Hiring Managerami dotycząca ostatecznych i kluczowych zadań, za które będzie odpowiedzialna osoba na tym stanowisku.

2. Search:

Z racji wcześniejszych poszukiwań oraz wystawionych ogłoszeń o pracę zarówno przez Klienta jak i inne agencje, doskonale wiedzieliśmy aby nie podejmować działań wykorzystując te kanały . Znając bardzo dobrze rynek zarówno w branży IT jak i produkcyjnej, wykorzystaliśmy nasze doświadczenia i wiedzę, która okazała się bardzo kluczowa do połączenia niezbędnych kompetencji dostępnych na rynku osób odpowiedzialnych za podobne aspekty. Skontaktowaliśmy się z bardzo mocno wyselekcjowanymi 5 kandydatami, z podobnej specyfiki oraz branży choć zajmującymi kompletnie inne, chociażby nazewnictwem, stanowiska. Dzięki takiemu podejściu udało nam się zarekomendować 3 osoby, które wpisały się wręcz idealnie ze swoimi kompetencjami jak i budżetem.

3. Rezultat:

W wyniku aktywnych, nieszablonowych i skoncentrowanych działań, Klient w ciągu 2 tygodni mógł rozpocząć spotkania rekrutacyjne z wyselekcjonowanymi i rekomendowanymi Kandydatami.

4. Finalizacja rozmów:

Klient z dość dużym zaskoczeniem ale pozytywnym, dobrze ocenił przedstawionych Kandydatów a w wyniku przeprowadzonych rozmów, na które składały się po 2 spotkania, złożył ofertę wybranej i najbardziej w jego ocenie pasującej do zespołu osobie.

5. Alternatywne rozwiązania:

Znając specyfikę firmy, procesy i oczekiwania, jeśli po pierwszych rozmowach, nie udałoby się zatrudnić odpowiedniej osoby, mieliśmy w alternatywie uruchomienie na szerszą skalę poszukiwań osób o podobnych profilach z możliwością ewentualnej relokacji.

6. Rezultat:

Po 4 tygodniach całego procesu i spotkaniach z 3 zarekomendowanymi Kandydatami, Klient zdecydował się na złożenie propozycji współpracy osobie, które finalnie zatrudnił.

Wynik

W wyniku bardzo dobrej analizy potrzeb Klienta i świadomości rynku, w ciągu 4 tygodni byliśmy w stanie skutecznie pomóc naszemu klientowi. Wcześniejsze półroczne procesy rekrutacyjne, wspierane także przez dwie inne firmy, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Nasze nieszablonowe podejście i połączenie wyspecjalizowanej wiedzy w konkretnych obszarach, pozwoliły nam trafnie zidentyfikować profil oczekiwanego przez Klienta Kandydata i zamknąć rekrutację z sukcesem.