O projekcie

Projekt polegał na pozyskaniu dobrego i mocnego zespołu sprzedażowego, który pozwoliłby zbudować rozpoznawalną markę i pozyskać nowych Klientów dla nowo powstałego start up technologicznego.
Branża e-commerce
Czas trwania4 tygodnie
KlientPolska spółka technologiczna wspierająca i optymalizująca swoim rozwiązaniem działania firm z branży e-commerce.

Profil działalności klienta: Firma o globalnym zasięgu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych narzędzi do efektywnego zarządzania danymi, łatwo integrująca się i umożliwiająca wymianę tych danych na różnych poziomach z innymi narzędziami e-commerce i systemami.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem było pozyskanie nie jednego a kilku doświadczonych Kandydatów na rynku rozwiązań konkurencyjnych, który będzie gotowy podjąć wyzwanie budowy marki nieznanego rozwiązania. Firma miała za sobą dopiero pierwsze wdrożenia jeszcze nie podparte referencjami. Klientowi zależało aby osoby, które dołączą do zespołu będą miały znajomość największych rozwiązań konkurencyjnych aby móc w miarę łatwy i optymalny sposób rozpocząć aktywne działania sprzedażowe jak i umiejętnie móc porównywać rozwiązania dla Klientów wykorzystując realnie mocne i słabe strony posiadanego narzędzia. 

  • Brak świadomości marki - Kandydaci mogli być mniej skłonni do aplikowania do firmy, której nazwa i produkt są kompletnie nieznane.
  • Konkurencja o doświadczonych specjalistów z innymi firmami. W branży e-commerce są to osoby często poszukiwane przez wiele znanych firm zatem istniało ryzyko wzmożonych poszukiwań.
  • Wymaganie od kandydatów znajomości konkurencyjnych rozwiązań zdecydowanie ograniczało pulę potencjalnych kandydatów i wymagało pewnego stopnia elastyczności w procesie rekrutacyjnym.
  • Rekrutacja do firmy, która nie ma historii w branży, wymagała wzmożonych umiejętności przekonywania kandydatów do wartości produktu i potencjału firmy.
  • Brak możliwości oferowania stawek mocno konkurencyjnych na rynku, które mogły by być przewagą w pozyskiwaniu Kandydatów.

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Omówienie z Klientem dokładnych ale i zróżnicowanych profilów Kandydatów aby skutecznie zbudować efektywny zespół obsługujący różne aspekty e-commerce, od technicznych po sprzedażowe. Analiza mocnych i słabych stron posiadanych rozwiązań względem innych dostępnych na rynku a także dalszych planów strategicznych i wizji jaką firma miała względem ekspansji na rynku wraz z długoterminowymi perspektywami dla Kandydatów. 

2. Search:

Głównym założeniem było skupienie się na searchu kandydatów mających doświadczenie w sprzedaży rozwiązań konkurencyjnych mających bliższe kontakty także z zespołami wdrożeniowymi. Pod uwagę byli brani zarówno Kandydaci pozyskujący stricte nowy biznes jak i Kandydaci zajmujący się długofalową relacją i up-sellingiem. W pierwszym etapie wyselekcjonowaliśmy Kandydatów z największych, topowych marek dla których być może wejście w całkowicie nowy temat i firmę może być swojego rodzaju wyzwaniem i rozwojem.

3. Rezultat:

W ciągu pierwszych kilku dni zaprezentowani zostali pierwsi Kandydaci. Z zaprezentowanych 5-ciu Kandydatów Klient w pierwszej kolejności spotkał się z wybraną trójką osób, które w jego ocenie miały najciekawsze doświadczenie. 

4. Finalizacja rozmów:

Proces rekrutacyjny z Kandydatami był dość transparentny i szybki. Już po pierwszych spotkaniach Klient docenił rekomendowane osoby i zdecydował się na dalszą kontynuację rozmów z 2 wybranymi osobami. Jednocześnie poprosił o spotkania z pozostałą dwójką Kandydatów. 

Po odbyciu wszystkich spotkań, weryfikacji ich doświadczenia i umiejętności sprzedażowych Klient wybrał 2 osoby, którym złożył oferty współpracy. Finalnie jeden z Kandydatów przyjął propozycję natomiast drugi otrzymał kontrofertę od swojego obecnego pracodawcy, globalnej i znanej firmy na rynku. Ostatecznie odrzucił ofertę naszego Klienta. 

5. Alternatywne rozwiązania:

W związku z koniecznością znalezienia przynajmniej jeszcze jednej doświadczonej osoby do zespołu, rozszerzyliśmy poszukiwania o kolejne, mniej znane ale także konkurencyjne firmy na rynku. W wyniku tych działań w ciągu kolejnego tygodnia pozyskaliśmy dla Klienta następnych 3 interesujących Kandydatów.

6. Rezultat:

Po kolejnych spotkaniach, pomimo trochę wyższych niż zakładany budżet oczekiwań wybranego Kandydata, Klient postanowił złożyć ofertę. Finalnie na okres próbny Kandydat otrzymał wynagrodzenie niższe a po okresie próbnym, jeśli wykona założone cele i sprawdzi się na stanowisku uzyska poziom oczekiwany. Kandydat przyjął ofertę i mógł rozpocząć pracę w ciągu 2 tygodni. 

Wynik

Pomimo nieznanej i nowej marki, w ciągu niespełna 4 tygodni pozyskaliśmy dla Klienta bardzo dobrych i doświadczonych Kandydatów, w tym także z jednej z największych firm z branży. Klient przy tym procesie docenił naszą znajomość rynku i skuteczność w działaniu, co zaowocowało kolejnymi rekrutacjami także i w innych obszarach.