O projekcie

Klient poszukiwał Kierownika Jakości, była to rekrutacja ukryta, wynikająca ze zmian wewnątrz organizacji. Rekrutacja była pilna i wymagała natychmiastowych działań.
Branżaprodukcja żywności
Czas trwania2 tygodnie
KlientFirma z 90 letnim doświadczeniem w produkcji żywności o zasięgu międzynarodowym.

Profil Działalności: produkcja żywności

Wyzwanie

Zakład produkcyjny znajduje się w małej miejscowości, większe miasto jest w promieniu ok. 40 km, jednak nie jest to region obfitujący w większe przedsiębiorstwa. Kandydat na Kierownika Jakości musiał mieć doświadczenie w produkcji żywności i był to warunek nie ulegający zmianie z uwagi na bardzo wysokie normy jakościowe obowiązujące w tej branży. 

  • Niewiele firm w regionie o podobnym profilu działalności
  • Oferta firmy była rynkowa, jednak nie na tyle atrakcyjna, żeby rozważać w pierwszej kolejności kandydatów z większych ośrodków, również lokalizacja nie sprzyjała relokacji
  • W całym regionie jedynie kilkoro kandydatów spełniało wymagane warunki pracodawcy

Proces

1. Przygotowanie do rozpoczęcia działań:

Analiza obecnej sytuacji w zespole, omówienie powodów zmiany oraz zrozumienie profilu kandydata. Przedstawienie potencjalnych zagrożeń i możliwości. 

2. Search:

Kluczowe w searchu było skupienie na doświadczeniu w produkcji żywności, został zmapowany rynek lokalny pod kątem firm z branży. Wzięci pod uwagę zostali również kandydaci bez udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym, jednak z dużym doświadczeniem w pracy na stanowisku specjalistycznym.

3. Efekt:

W ciągu jednego tygodnia zostały zaprezentowane dwie kandydatury, w tym jedna z osób pracowała na stanowisku kierowniczym, a druga była bardzo doświadczonym specjalistą, obie osoby były skłonne dojeżdżać kilkanaście kilometrów do firmy. Z powodu braku formalnego doświadczenia na stanowisku kierowniczym, podczas rozmów z kandydatem, przeprowadziłam również wywiad behawioralny pod kątem gotowości do zajęcia stanowiska kierowniczego. 

4. Finalizacja rozmów:

Klient, po zapoznaniu się z profilami, do rozmów zaprosił jedną osobę, postanowił dać szansę osobie bez formalnego doświadczenia managerskiego.

5. Alternatywne rozwiązania:

W przypadku braku zainteresowanych kandydatów do wzięcia udziału w tej rekrutacji należałoby rozszerzyć poszukiwania o inne lokalizacje i jednak rozważyć kandydatów z relokacji, jak również otworzyć się na możliwość zatrudnienia samodzielnego specjalisty, który w przyszłości objąłby rolę managerską. 

6. Rezultat:

W ciągu dwóch tygodni od przekazania projektu zostały przedstawione kandydatury, umówiono spotkanie z klientem i po jednym spotkaniu klient czuł się pewnie w swojej decyzji o zaproszeniu kandydata do współpracy. 

Wynik

Sukces tej rekrutacji w głównej mierze polegał na gruntownym zmapowaniu lokalnego rynku oraz na podjęciu inicjatywy. Kandydaci z długoletnim doświadczeniem specjalistycznym mogą być idealnymi kandydatami na managerów, jednak często w swoich organizacjach nie mają szansy na awans. Dzięki przeprowadzonemu wywiadowi behawioralnemu klient otrzymał odpowiedź na najważniejsze pytania pomagające zdecydować, czy kandydat ma odpowiednie kompetencje miękkie. Klient podjął ryzyko, ufając naszej rekomendacji i to ryzyko się opłaciło. Zatrudniona osoba pracuje w firmie do dnia dzisiejszego.